ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ VYJEDNÁVÁNÍM

Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc.


Psycholog, v současnosti působí jako výzkumník a učitel v Pražské vysoké škole psychosociálních studií, kde se věnuje oborům psychologie osobnosti, psychoterapie a rodinné terapie, psychofyziologie a psychosomatiky, psychologické metodologie. Psychoterapeuticky nyní pracuje především s dětmi školního věku, několik let se věnoval psychologické práci s pacienty v ambulanci bolesti.


Seminář pomáhá účastníkům lépe poznat jejich vlastní sklony, možnosti a případné překážky v situacích mezilidských konfliktů a vede je k hledání a uplatňování účinných postupů při jejich řešení. Kromě metodicky zacílených výkladů jsou hlavní náplní semináře praktická cvičení se zkoušením prospěšných postupů, jak se vyrovnávat s konfliktními situacemi v běžném životě.


Cvičení mají účastníkům ukázat: jakým stylem a s jakým postojem oni sami přistupují ke konfliktním situacím a k jejich řešení; jaké jiné alternativní způsoby přístupu a jednání mohou při řešení konfliktů volit; jaké vnitřní psychologické překážky je vedou k neúspěšným způsobům řešení konfliktů; jak mohou omezit zkreslené vnímání sebe a druhého v konfliktních situacích a tak k sobě, k druhým a k situaci přistupovat objektivněji; jak v konfliktech nacházet a uplatňovat způsoby takový přístup a způsob jednání, který umožní při řešení konfliktů s druhou stranou spolupracovat; jak se pokusit v konfliktu účinněji a přitom neútočně jednat s lidmi, s nimiž je vyjednávání obtížné.

Součástí semináře je pro absolventy doklad o absolvování.