JAK STUDOVAT PSYCHOLOGII
A UPLATNIT SE?

Adamec Jiří


Narozen 1957. Pracuje bez akademického zastoupení; v letech 1990 - 2004 externí spolupracovník University Karlovy, dále University Palackého, Masarykovy university, dílčí přednášky na Trinity College – Dublin (Irsko); od roku 1990 vede soukromý Filosofický seminář katedru teorie se zaměřením na psychologii v poradenství a Malou Universitu dobrovolníků (bezplatná spolupráce – školení v organizacích se zdravotnickým zaměřením po celé ČR); jeho jednotlivá tematická zaměření – dějiny filosofie, psychoanalýza. Publikační činnost aj. – viz www.psychostudium.cz

1. Co je skutečná psychologie v praxi?
2. Přehled a stručný obsah doporučené literatury. 3. Od zájmu o psychologii k rozvinutí talentu.
4. Možnosti uplatnění - sektor zdravotnictví a soukromý sektor (srovnání).
5. Co je zdánlivě mimo psychologii a přesto se tím úspěšný psycholog zabývá?

Součástí bude pro účastníky formálně výstupní doklad absolventa - prostřednictví: Jiří Adamec Filosofický seminář, katedra teorie, Brno.