MULTIDISCIPLINÁRNÍ SETKÁNÍ

odborníků z oblasti duševního zdraví


Výchozí ideou k setkání je velmi dobře fungující model takovéto multidisciplinární spolupráce odborníků mnoha oblastí péče o člověka v duševní nouzi, který pod zkratkou FACT (Flexible Assertive Community Treatment) zajišťuje v Nizozemí od roku 2003 týmovou integrovanou pomoc při řešení kompletního spektra problémů klientů s psychiatrickou diagnózou. Záměrem setkání je i nadále uvádět do praxe instrumenty, metody a techniky spolupráce, které v našich podmínkách mohou být posuvné v péči o duševní zdraví. Nedílnou součástí letošního setkání bude i zamyšlení, zda, v jakém rozsahu a s jakým efektem se multidisciplinární pojetí péče o lidi s duševním onemocněním od loňského setkání dařilo uskutečňovat. Základním tématem setkání budou nová paradigmata, systémy a styly práce, povinnost změn v našem myšlení při pojímání multidisciplinárního a transdisciplinárního přístupu ke klientovi v uskutečňování probíhající Reformy péče o duševní zdraví.