LATENTNÍ BEZDOMOVSTVÍ

PhDr. Eva Klimentová, Ph.D.


Narodila se v roce 1971 v Olomouci. Absolvovala studijní obory sociologie a andragogika v profilaci na sociální práci na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, v rámci doktorského studia se věnovala historickému vývoji teorií a metod sociální práce. V současné době pracuje jako odborná asistentka na Katedře sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Profesně se věnuje zejména vzdělávání budoucích i stávajících sociálních pracovníků. Její výzkumné aktivity směřují do oblasti osob sociálně vyloučených a ohrožených sociálním vyloučením, v posledních letech se jedná zejména o osoby bez domova, rodiny slyšících dětí neslyšících rodičů, Romy (zejména rodu Sinti), oběti a svědky domácího násilí. Poskytuje metodickou podporu organizacím poskytujícím sociální služby a sociálním pracovníkům obcí. Podílí se na organizaci charitativních akcí na podporu lidí bez domova.

Přednáška přehledově představuje širokou problematiku sociální práce s lidmi bez domova a s lidmi ohroženými ztrátou domova. Představuje cílovou skupinu zjevných, skrytých a potenciálních bezdomovců jako skupinu klientů se zvláštními potřebami, které formoval specifický psychosociální vývoj jejich života a podlehnutí tzv. bezdomovské kariéře. Posluchači budou seznámeni s faktory, které zvyšují riziko ztráty domova na straně klienta sociální práce, faktory podmiňující vznik, rozvoj a udržení bezdomovství. Porozumíme společně mechanismu sociálního vyloučení, které je bariérou znovuzačlenění klienta do běžného života, poznáme možné strategie prevence a překonávaní sociálního vyloučení. Přednáška zahrnuje přehled možností sociální práce preventivní, kurativní a paliativní, s jednotlivci, rodinami i skupinami, kteří jsou konfrontování s (ohrožením) ztráty domova. Nabízí ucelený přehled strategií diagnostických a terapeutických směřujících k tomu, aby došlo k úlevě od tlaku, který (i hrozící) bezdomovství vytváří na postižené, jejich rodiny i na komunitu, ve které se vyskytují.

Součástí semináře bude pro absolventy doklad o absolvování.