English club

Hlavním záměrem je umožnit klientům využít společného setkávání k umenšení stávajících obtíží a to jak vzájemným sdílením, tak i odklonem od převládající zátěže zacílením na rozšiřování, revitalizaci či udržování znalostí anglického jazyka a historicko – geograficko – obecných reálií (nejen) anglicky mluvících zemí. Společná setkání jsou využívána k navyšování interakčních obvyklostí, vzájemné výměně znalostí a prožitků z cestování a dalších kontaktů (nejen) v anglickém jazyce. Aktivita je dělena dle stupně znalostí, potřeby progrese či osobních potřeb do skupiny pro pokročilé a začátečníky a rovněž je zde prostor pro individuální pojetí výuky, ať již jsou důvody privátní, nebo vědomostní.