spolupracujeme

Cíleně rozvíjíme spolupráci s mnoha subjekty.

Ke koordinaci spolupráce dochází s ohledem na přání a prospěch jednotlivce.
Spolupráce probíhá dle míry potřeby jednotlivce. Konkrétně spolupracujeme např.:
• s rodinou a blízkými osobami
• s psychiatry a ošetřujícími lékaři
• s opatrovníky
• s úřady (Úřad práce, obecní a městské úřady)
• s psychology
• se sociálními službami se stejnou cílovou skupinou i s návaznými službami (pracovní rehabilitace, služby pro drogově závislé, azylové domy…)

Pravidelně pořádáme multidisciplinární setkání odborníků v oblasti duševního zdraví.