camino - oblasti podpory

"Cesta v životě s duševním o nemocněním"

Nabízíme kontinuální podporu v mnoha oblastech života, např.:

Péče o sebe a své zdraví

Posilování duševního zdraví

Pěstování duševní hygieny

Psychoedukace

Bydlení a péče o domácnost

Sociální vztahy

Práce a studium

Aktivní trávení času

Finanční hospodaření

Vyřizování praktických záležitostí


Poskytujeme jak individuální pomoc formou dlouhodobé spolupráce s pracovníkem, směřovanou na konkrétní potřeby člověka, tak skupinové programy s různým zaměřením, např. biblioterapii, ergoterapii, tematické skupiny, trénink kognitivních funkcí, společenské a sportovní aktivity či nácviky praktických dovedností aj.