Mgr. Zdeňka Chytilová, DiS. - vedoucí a sociální pracovník
tel.: 571 420 763, 733 283 636; zdenka.chytilova@vsetin.charita.cz


Iveta Jakubczaková - aktivizační pracovník
tel.: 731 846 628, iveta.jakubczakova@vsetin.charita.cz


Mgr. et Bc. Katarína Šenkeříková, DiS. - sociální pracovník a pracovní konzultant
tel.: 732 901 714, katarina.senkerikova@vsetin.charita.cz


PhDr. Mgr. Miroslav Kadlubiec, Dr. h. c. Phil. - sociální pracovník a existenciální konciliátor
tel.: 603 724 077, miro.kadlubiec@seznam.cz, www.iqle.cz


Mgr. Ivana Ekartová - sociální pracovník
tel.: 731 847 214, ivana.ekartova@vsetin.charita.cz


Mgr. Miroslava Šulíková - sociální pracovník
tel.: 737 386 537, miroslava.sulikova@vsetin.charita.cz


Mgr. Lucie Kalčáková - peer konzultant, pracovník v sociálních službách
tel.: 737 386 532, lucie.kalcakova@vsetin.charita.cz


Bc. Hana Pernická - sociální pracovník
tel.: 604 791 771, hana.pernicka@vsetin.charita.cz


Bc. Nikola Panáčková - sociální pracovník
tel.: 731 046 638, nikola.panackova@vsetin.charita.cz


Bc. Petr Kupka - pracovník v sociálních službách
tel.: 731 934 217, petr.kupka@vsetin.charita.cz


Michal Gregušiak, DiS. - sociální pracovník
tel.: 731 933 472, michal.gregusiak@vsetin.charita.cz


Pavla Holcová - pracovník v sociálních službách
tel.: 737 387 411, pavla.holcova@vsetin.charita.cz


Bc. et Bc. Jitka Mrnuštíková - sociální pracovník, v současnosti na MD


Eva Růčková, DiS. - sociální pracovník, v současnosti na MD