Skupinové programy


Skupinové programy vycházejí z individuálních potřeb každého účastníka. Existuje celá řada programů, které jsou aktualizovány s ohledem na individuální cíle jednotlivců. Na každý měsíc vytváříme program, který odráží potřeby těch, co Camino navštěvují. Aktuální program na daný měsíc naleznete zde. Mezi nabídkou skupinových programů naleznete např.Tematická setkání: Tato aktivita v sobě ukrývá neodbytnou lidskou potřebu po vzájemném setkávání se a společné snaze o hledání řešení problémů, které nám život přiděluje.Tvůrčí aktivity: „Neexistuje nic, co by člověku umožňovalo lépe překonávat obtíže, než ono vědomí, že pracuje na nějakém úkolu.“/Viktor E. Frankl/Trénink kognitivních funkcí: Procvičování mozku a jeho funkcí prostřednictvím pestré škály úkolů a aktivit.English club: Společné setkání s cílem rozšiřování, revitalizace či udržování znalostí anglického jazyka a historicko – geograficko – obecných reálií (nejen) anglicky mluvících zemí...Relaxační aktivity: Aktivity pomáhající při uvolnění, snížení psychického napětí. Aktivity s prvky arteteralie, muzikoterapie, biblioterapie, ergoterapie apod.Kondiční a sportovní aktivity: Různorodé aktivity podporující zlepšení či udržení optimální fyzické kondice. Volba dle individuálních preferencí.Společenské aktivity: Vzájemné setkávání se při aktivitách "ve městě" či během programů a ambulantní službě.Un Café Camino: Seberalizace, prohloubování kompetencí a schopností, sdílení.