„Neexistuje nic, co by člověku umožňovalo lépe překonávat obtíže,
než ono vědomí, že pracuje na nějakém úkolu.“
/Viktor E. Frankl/


Tvůrčí a aktivizační činnosti jsou zaměřeny zejména na plnění následujích cílů: vytvořit podmínky k aktivizaci , podporovat udržení či zlepšení pracovních a sociálních dovedností a schopností. Program přispívá k odstraňování kognitivních, emočních a senzomotorických nedostatků, zlepšuje schopnost komunikace a navazování kontaktů, zlepšuje sebevědomí a pocit kompetence.

Naši tvůrčí činnost představujeme zde: