Těžištěm naší práce je individuální přístup. Respektujeme osobnost každého člověka, jeho hodnoty, možnosti a schopnosti. Cílem naší práce je poskytnout správnou podporu každému, s přihlédnutím ke všem jeho dimenzím, tedy biologické, psychické, sociální a duchovní. Odpovídáme na jeho aktuální potřeby, podporujeme individuální zájmy a přání.


Individuální podporu poskytujeme na individuálních schůzkách i při skupinových aktivitách. Cílem individuálních schůzek je podpořit jednotlivce v řešení jeho momentální situace ambulantní i terénní formou služby. Doprovázet ho na cestě (Camino) k pochopení nemoci a návratu do praktického a smysluplného života. Následně jej uvádět do širší komunity, kde bude schopen naplňovat své potřeby bez dopomoci sociální služby.


Náplní jednotlivých schůzek může být hledání dlouhodobého směrování a motivace či nácvik konkrétních dovedností (jednání s úřady, práce na PC a technické dovednosti, plánování volného času, komunikace s rodinou, aj.) a mnoho dalších činností.


U skupinových aktivit poskytujeme individuální podporu v průběhu činností, vycházíme z individuálních potřeb každého z účastníků, programy aktualizujeme s ohledem na individuální cíle jednotlivců.