Finanční dar je pro naši práci velmi důležitý a umožňuje nám podporovat lidi s duševním onemocněním.

Finanční dar v jakékoliv výši přináší finanční jistotu pro naši práci, vědomí lidské solidarity
i závazek nezklamat důvěru Vaši i lidí, kteří naši pomoc potřebují.


V případě, že nás chcete podpořit finančním či materiálním darem, kontaktujte nás:

Mgr. Zdeňka Chytilová, DiS.
vedoucí CAMINA sociální rehabilitace
Tel: 571 420 763, 733 283 636
zdenka.chytilova@vsetin.charita.cz
Charita Vsetín.